Aanpassingen 2024 onder voorbehoud*

Voorinschrijving

Voorinschrijving woensdag 22 mei 2024, kosten waren in 2023 € 4,00
Op de kinderboerderij tussen 15.00 en 17.00 uur.

Eerste wandelavond

Inschrijven op de 1e wandelavond tussen 16.00 en 17.00 uur.

Start maandag 27 – dinsdag 28 – woensdag 29 mei 2024
10 km 18.15 uur, de 5 km 18.30 uur en de 3 km. 18.35 uur

Laatste avond

Start Donderdag 30 mei 2024 (laatste avond)
10 km 18.00 uur, de 5 km 18.45 uur en de 3 km. 18.50 uur

Op donderdag zullen alle lopers tussen 19.45 en 20.00 uur onthaald worden met muziek op het Groenedijkplein, waarna we gezamenlijk doorlopen naar de Parkhoeve voor het ophalen van de medaille. Familie en vrienden zijn welkom om dit laatste stuk vanaf het Groenedijkplein mee terug te wandelen.

Kosten

Kosten bij voorinschrijving € 4,00*
Inschrijven op de eerste avond € 4,50

*De kosten zijn ongewijzigd te 2023, 2024 is nog onder voorbehoud.