Voorinschrijving

Voorinschrijving woensdag 8 juni 2022, kosten zijn €4,00
Op de kinderboerderij tussen 15.00 en 17.00 uur.

Eerste wandelavond

Inschrijven op de 1e wandelavond tussen 16.00 en 17.00 uur.

Start Maandag 13 – Dinsdag 14 – Woensdag 15 juni 2022
10 km 18.15 uur, de 5 km 18.30 uur en de 3 km. 18.35 uur

Laatste avond

Start Donderdag 16 juni 2022 (laatste avond)
10 km 18.00 uur, de 5 km 18.45 uur en de 3 km. 18.50 uur

Op donderdag zullen alle lopers tussen 19.45 en 20.00 uur onthaald worden met muziek op het Groenedijkplein, waarna we gezamenlijk doorlopen naar de Parkhoeve voor het ophalen van de medaille.

Kosten

Kosten bij voorinschrijving € 4,00*
Inschrijven op de eerste avond € 4,50

*Kosten zijn ongewijzigd 2022