Wij zijn aangesloten bij de landelijke KWBN (Katholieke Wandel Bond Nederland). Dit houdt in dat de medailles landelijk gebruikt kunnen worden. Ook kunt u gebruikmaken van het landelijke persoonlijke wandelboekje.

Tevens zijn wij aangesloten bij de Stichting Samenwerkende Startburo’s Avondvierdaagse Breda. Deze stichting zorgt voor de vergunningen die nodig zijn. Daarom streven wij er naar dat alle aangesloten vierdaagse in de verschillende wijken van Breda gelijke startdagen hebben.

De commissie van Breda Noord bestaat uit 7 personen. Zij hebben allemaal hun eigen toegezegde taak.

Routeplanner

Hij/ zij zorgt er voor dat de routes elk jaar zo divers mogelijk zijn. Ook rijden zij deze routes zelf meerdere malen om te controleren op omleidingen, wegopbrekingen, enz.

Verkeersleiders

Zij zorgen ervoor dat de lopers zo veilig mogelijk kunnen oversteken. Er wordt overlegd met wijkagenten, voor een zo veilig mogelijk verloop. Voor de loopdata is er een cursus met de wijkagent voor iedereen die verkeersleider wilt zijn.

HELP!

Was dit onze laatste Avondvierdaagse Breda Noord?? Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden. Aanmeldingen of vragen mag je sturen aan .